Komitet Przemysłowy

 

Członkowie Wspierający:
 

 

Członkowie władz SEA:
 

  • Marek Goliszewski – Prezes Zarządu
  • Janusz Onyszkiewicz – Przewodniczący Rady Wykonawczej
  • Leon Komornicki – Członek Rady Wykonawczej
  • Janusz Steinhoff – Członek Rady Wykonawczej
 

Eksperci SEA:
 

  • Józef Jędruch
  • Marian Moraczewski
  • Bogusław Smólski