Komitet Przemysłowy

 

Członkowie Wspierający:
 

ANKOL Sp. z o.o.

Arboleda Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Andrzej Szortyka i Wiceprezes Zarządu Jerzy Michałkiewicz - Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ryszard Kardasz - Bumar PCO SA

Prezes Paweł Drabczyński - Drabpol Sp. Jawna P.Drabczyński i Wspólnik

Prezes – Dyrektor Zarządzający Sebastian Magadzio - EADS Polska Sp. z.o.o.

Dyrektor Generalny Zygmunt Rafał Trzaskowski , Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Urszula Szulewicz - Hertz Systems LTD Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Marek Wośko - MAW Telecom International SA

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, Dyrektor Dywizji Bumar Amunicja Waldemar Skowron i Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży Piotr Jaromin - MESKO SA

Polski Holding Obronny sp. z o. o.

Prezes Zarządu Piotr Wojciechowski - WB Electronics SA

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Adam Janik - Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA

 

Członkowie władz SEA:
 

  • Marek Goliszewski – Prezes Zarządu
  • Janusz Onyszkiewicz – Przewodniczący Rady Wykonawczej
  • Leon Komornicki – Członek Rady Wykonawczej
  • Janusz Steinhoff – Członek Rady Wykonawczej
 

Eksperci SEA:
 

  • Józef Jędruch
  • Marian Moraczewski
  • Bogusław Smólski